Materiały

Katecheza Dobrego Pasterza oferuje dzieciom bardzo bogaty zasób materiałów rozwojowych, które mają byc dla nich pomocą w zbliżaniu się do wielkiej tajemnicy naszej wiary. Przestawimy tu kilka materiałów i powiemy do czego służą.
To nie jest instrukcja do posługiwania się pomocami dydaktycznymi. Aby móc dobrze z nimi pracować, zapraszamy katechetów, wychowawców i rodziców na kursy.

Katecheza Dobrego Pasterza opiera się na dwóch podstawowych filarach, którymi są Biblia i Liturgia.

Liturgia:

Dziecko może przyswajać sobie liturgię i bardziej świadomie uczestniczyć dzięki materiałom, które pomagają mu

  • nazywać przedmioty używane podczas liturgii
  • rozróżnić okresy liturgiczne unaocznione w kolorach liturgicznych
  • poznawać gesty i modlitwy liturgiczne i ich znaczenie

 

Biblia:

Bardzo bogaty materiał sensoryczny związany z Biblią pomagają

  • wsłuchiwać się w Słowo Boże i go rozważać
  • zapoznać się ze strukturą Biblii
  • odnaleźć ślady Bożego działania w świecie