Wytyczne do kursów

Według wytycznych Consiglio kursy przygotowujące do pracy z dziećmi powinny na każdym poziomie obejmować 90 godzin. Zaleca się, żeby podzielić każdy z poziomów na dwie części po 45 godzin. Umożliwia to zbieranie i omawianie własnych doświadczeń jeszcze w trakcie trwania szkolenia.

Z kolei wykładowca prowadzący zajęcia dla katechetów powinien mieć zakończone kursy na wszystkich trzech poziomach i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z dziećmi w atrium.

Wymogi dotyczące katechety możesz sprawdzić w załączonym pliku.