Zgodność z nauką KK

W większości krajów książki Sofii Cavalletti posiadają „Imprimatur“.

Zgodność Katechezy Dobrego Pasterza z programem nauczania w wieku 3-6 lat opracowała dr Barbara Surma w swojej książce Ja jestem Dobrym Pasterzem.

W Archidiecezji Wiedeńskiej Katecheza Dobrego Pasterza otrzymała aprobatę kościelną z rąk Kardynała Christopha Schönborna. Zobacz pismo.

Teksty, które stosujemy przy pracy z dziećmi, to Biblia, porządek Mszy św. i obrzędy sakramentów. Na przykład, używamy kilku przypowieści, opowieści z dzieciństwa Jezusa, proroctw, słów Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza 5-7, obrzędów chrztu, bierzmowania, itp. Używa się tylko autentycznych słów wziętych bezpośrednio z Pisma Świętego i z liturgii (…) 

Wielu biskupów okazuje swoje uznanie dla Katechezy Dobrego Pasterza, np. w Toronto, Nowym Jorku, Cleveland, Ohio, Minneapolis-St. Paul, Las Cruces, Nowym Meksyku, Saginaw, Michigan, Phoenix, Meksyku, Guadalajara, Merida, Chihuahua i wielu, wielu innych, a przede wszystkim w diecezji rzymskiej. W Rzymskiej parafii Matki Bożej z Lourdes atrium katechezy Dobrego Pasterza odwiedził święty Jan Paweł II. (ze strony Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza)

 

Zobacz relację Sofii Cavalletti o wizycie papieża św. Jana Pawła II: „Sofia speaks about St. John Paul II” – na YT