Consiglio

W roku 1996 została powołana Międzynarodowa Rada Katechetów tzw. Consiglio, jednocząca katechetów z całego świata.

Sofia Cavalletti uważała założenie Międzynarodowej Rady za ważny krok w rozwoju pracy Katechezy Dobrego Pasterza i wspólne zaangażowanie starszych i młodszych. (The Founding of the International Council, 1998 Journal).

W Consiglio zasiada 21 osób z siedmiu krajów, w których istnieją stowarzyszenia Katecheza Dobrego Pasterza. Consiglio ma być „znakiem jedności”, łączącym stowarzyszenia z różnych krajów całego świata szczególną przyjaźnią, która pokonuje różnice wiekowe, geograficzne i kulturalne.

Sofia Cavalletti powiedziała pierwszej grupie reprezentantów Consiglio: „wszyscy czerpiemy ze wspólnego źródła – tajemnicy Boga filtrowanej przez dziecko. Bóg objawia nam się na rózne sposoby, więc ten pokazywany nam przez dzieci, różni się od postrzegania Boga przez dorosłych. Wchodzimy w spontaniczną relację z Bogiem, ponieważ to On pierwszy ‘woła nas po imieniu’”.

Consiglio zbiera się co trzy lata. Członkami Komitetu Wykonawczego są: Francesca Cocchini (Włochy), Nora Bonilla (Kolumbia), Tere Loyo (Meksyk) i Rebekah Rojcewicz (USA). Każdy kraj, w którym założono stowarzyszenie katechetów, może wysłać dwóch przedstawicieli.

Najważniejsza myśl Sofii Cavalletti, którą przekazywała na każdym spotkaniu, brzmi: Nic z tego, czym się zajmujemy, ani Boża tajemnica, ani dzieci, ani nasza praca, nie należy do nas. To wszystko jest darem, więc powinniśmy przyjąć to z radością i wdzięcznością, dzieląc się tym tak, żeby nie straciło swojej dynamiki. To jest dar, na który nie zasłużyliśmy, lecz został nam dany z miłości. Radość sprawia nam świadomość wspaniałości daru i niezgłębionej dobroci Dawcy.

Najważniejszy dokument wydany przez Consiglio to:
32 Zasady Katechezy Dobrego Pasterza