Podcast

Portal Więcej niż edukacja zamieścił podcast zawierający wywiad „O prowadzeniu dzieci do Boga i Katechezie Dobrego Pasterza” z Tatianą Jaroszyńską. Z tego odcinka podcastu możesz dowiedzieć się więcej o założeniach Katechezy, możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w KDP, historii tej formy poznawania Boga, materiałach pomocniczych i innych aspektach prowadzenia zajęć.

Z tego odcinka podcastu poznasz odpowiedzi na pytania i dowiesz się o:

  • Założeniach Katechezy, której celem jest prowadzenie dzieci do głębokiej relacji z Bogiem
  • Możliwości wykorzystania pedagogiki Montessori w prowadzeniu katechezy
  • Co to jest Katecheza Dobrego Pasterza?
  • Gdzie i kiedy powstała Katechezy Dobrego Pasterza?
  • Co to jest atrium i co oznacza odpowiednio przygotowane otoczenie?
  • Jakie materiały można wykorzystywać podczas pracy z dziećmi w atrium?
  • Jaka jest rola nauczyciela – katechety?
  • Jak wygląda przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej w Katechezie Dobrego Pasterza?

Do wysłuchania podcastu zapraszamy na stronę wiecejnizedukacja.pl –  O prowadzeniu dzieci do Boga i Katechezie Dobrego Pasterza z Tatianą Jaroszyńską.