Archiwum

Informacje o zakończonych kursach. Przeznaczone były zarówno dla katechetów jak i dla rodziców zainteresowanych rozwojem duchowym dzieci.

Przedstawiamy kursy formacyjne przeznaczone zarówno dla katechetów jak i dla rodziców zainteresowanych rozwojem duchowym dzieci.
Przygotowują one do pracy z dziećmi w atrium lub w domu. Pełna ścieżka dla katechety składa się z trzech poziomów.
– Poziom I – kurs prowadzenia katechezy dla dzieci w wieku 3-6 lat,
– Poziom II – kurs prowadzenia katechezy dla dzieci od 6 do 9 lat,
– Poziom III – kurs prowadzenia katechezy dla dzieci w wieku 9-12 lat.
Każdy poziom bazuje na poziomie niższym, dlatego zaleca się uczestnictwo w kolejnych kursach począwszy od kursu katechetów dzieci w wieku przedszkolnym (Poziom I).
Według wytycznych Consiglio kursy przygotuwujące do pracy z dziećmi powinne na każdym poziomie obejmować 90 godzin, najlepiej podzielone na 2 części po 45 godzin. Umożliwia to zbieranie i omawianie własnych doświadczeń jeszcze w trakcie trwania szkolenia.

poziom_i_czesc_1_dark
Kurs prowadzenia katechezy przeznaczonej dla dzieci w wieku 3-6 lat.
10/11 września,
1/2 października,
22/23 pażdziernika 2016
(kurs weekendowy)
Kraków
45 godzin
Osoba prowadząca: Tatiana Jaroszyńska,
Organizator:
Fundacja Ziarnko Maku
Kurs prowadzony według wytycznych Consiglio.
poziom_i_czesc_2_dark
Kurs prowadzenia katechezy przeznaczonej dla dzieci w wieku 3-6 lat.
8-13 lipca 2016
Kraków
45 godzin
Osoba prowadząca: Linda Kaiel, USA
Organizator:
Przedszkole Montessori Caritas
Kurs prowadzony według wytycznych Consiglio.
poziom_I_cz_2
Kurs formacyjny prowadzenia katechezy przeznaczonej dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Kurs weekendowy.
UWAGA! Zmiana terminu.
11/12 marca, 
25/26 marca, 
8/9 kwietnia 2017
Warszawa
45 godzin
Osoba prowadząca: Tatiana Jaroszyńska,
Organizator:
Przedszkole Montessori „Chatka”
Kurs prowadzony według wytycznych Consiglio.
poziom_ii_czesc_1_dark
Kurs formacyjny prowadzenia katechezy przeznaczonej dla dzieci w wieku 6-9 lat.
19-25 kwietnia 2017
Kraków
Osoba prowadząca: Dan Teller(Cincinnati)
Organizator: Fundacja Ziarnko Maku
Kurs prowadzony według wytycznych Consiglio.